Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego odpowiadają za przygotowanie i realizacje programu studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta posiadającego specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmowanych samodzielnie w fazie przedszpitalnej jak i pod nadzorem w zakładach opieki zdrowotnej.

Głównym zadaniem pracowników zakładu jest prowadzenie przedmiotów oraz praktyk przygotowujących studentów do realizacji zadań zawodowych. Zajęcia praktyczne realizowane są w salach przystosowanych do oceny umiejętności praktycznych z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności. W trakcie ćwiczeń studenci wykorzystują sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Praktyki zawodowe odbywają się w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym) oraz w jednostkach z nim współpracujących (Państwowej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym). W ramach zakładu prowadzona jest działalność dydaktyczna w następujących modułach kształcenia:

Pierwsza Pomoc, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Medyczne Czynności Ratunkowe z Elementami Farmakoterapii, Techniki Podstawowych Zabiegów Diagnostycznych i Leczniczych, Ratownictwo Medyczne w Urazach, Podstawy Medycyny Ratunkowej, Laboratoryjne Parametry Krytyczne w Ratownictwie Medycznym, Ratownictwo Taktyczne, Ratownictwo Chemiczne, Medycyna Ratunkowa z Elementami Diagnostyki, Ratownictwo Medyczne w Jednostkach wyspecjalizowanych, Medycyna Katastrof, Organizacja i Zasady Pracy w Dyspozytorni Medycznej, Lotniczy Zespól Ratownictwa Medycznego, Koordynacja Działań w Systemie Ratownictwa Medycznego, Medycyna Ratunkowa, Intensywna terapia, Medycyna Katastrof, Chirurgia, Choroby Wewnętrzne, Ginekologia i Położnictwo, Laryngologia, Jednostki współpracujące z systemem - system ratowniczo-gaśniczy, Jednostki współpracujące z systemem - ratownictwo górskie, Techniki podstawowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych (SOR), Medyczne czynności ratunkowe (ZRM), Obóz szkoleniowo – sprawnościowy, Podstawy medycyny ratunkowej (ZRM), Stany nagłe w pediatrii – profil urazowy, Stany nagłe w pediatrii – profil zachowawczy, Medycyna ratunkowa (SOR), Ratownictwo przedszpitalne (ZRM), Techniki zabiegów specjalistycznych (SOR), Ratownictwo zaawansowane (ZRM). 

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: zrm@uj.edu.pl