Ratowniczki medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego najlepsze w Polsce!

Studentki Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęły pierwsze miejsce w VIII Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Zawody odbyły się w Szczyrku i brało w nich udział 25 zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Miejsce drugie przypadło Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi a na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W składzie zwycięskiego zespołu z Krakowa wystartowała: Małgorzata Gondek, Aneta Hyży, Magdalena Augustyn.    

Zawodnicy musieli zmierzyć się z 7 zadaniami, w każdym z nich można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, co krakowskiemu zespołowi udało się aż dwukrotnie. Oceniane zespoły udzielały pomocy w symulowanych zdarzeniach medycznych. Tegoroczne zadania zdominowała pediatria. Już w trakcie pierwszego z nich zwyciężczynie musiały zmierzyć się z resuscytacją świeżorodka. Na dalszym etapie działań pojawiło się też dziecko z anafilaksją oraz zatrzymanie krążenia u dziecka z wadą serca. W pozostałych zadaniach zawodnicy musieli zmierzyć się z udzieleniem pomocy kobiecie ciężarnej poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym oraz wdrożyć prawidłowe postępowanie i leczenie częstoskurczu. W trakcie zawodów prócz konkurencji opierających się na symulacji wysokiej wierności nie zabrakło też testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną wszystkich członków zespołu.

Wyzwaniem dla zespołów było zadanie, w którym pomocy udzielano dwóm poszkodowanym jednocześnie. Jednym z nich był poszkodowany zbieracz złomu u kolegi poszkodowanego doszło do napadu drgawek. Poniżej zamieszczamy ranking zawodów zawierający listę zespołów oraz punktację.

Organizacja kolejnej edycji Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym zwyczajowo przypada zwycięzcom. Gospodarzem kolejnej edycji imprezy będzie więc Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: jolanta.futrzyk@uj.edu.pl