I Konferencja Ratownictwa Medycznego - podsumowanie

Pięciuset uczestników oraz pięćdziesiąt osób prezentujących referaty z kraju i zagranicy to bilans I Konferencji Ratownictwa Medycznego. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum był jednym z czterech jej organizatorów.

Już pierwsza edycja konferencji stała się najprawdopodobniej największym wydarzeniem w kraju poruszającym tematykę ratownictwa medycznego. Prezentowane referaty zostały dobrze ocenione przez uczestników konferencji. Podkreślali oni wysoki poziom naukowy jak również praktyczny wymiar uwzględniający specyfikę działania ratownictwa medycznego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej.

Program podejmował między innymi problematykę współczesnych zagrożeń terrorystycznych wymuszających zmianę strategii działania służb ratunkowych. Podkreślono specyfikę urazów i ich następstw z którymi muszą się mierzyć specjaliści mający kontakt z poszkodowanymi w tego typu zdarzeniach. Obrażeniom ciała poświęcona została również odrębna sesja kładąca nacisk na punkty, w których najczęściej popełniane są błędy.

Pomimo zaprezentowanych optymistycznych badań dotyczących transportów bezpośrednich podkreślona została konieczność dalszej optymalizacji postępowania w ostrych zespołach wieńcowych w fazie przedszpitalnej. Zaś przedstawiciele zagranicznych systemów (Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy) zaprezentowali założenia organizacyjne systemów ratownictwa medycznego, które reprezentowali.

Drugi dzień konferencji również obfitował w istotne tematy, którym były między innymi trudności w diagnostyce pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.  Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkał się panel poruszający problematykę funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Konferencji towarzyszyły VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Brało w nich udział 25 zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Miejsce pierwsze zajęły studentki kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziały Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Miejsce drugie przypadło Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi a na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodnicy zmierzyli się z 7 zadaniami w których przeważały zdarzenia z udziałem dzieci.

Organizatorami I Konferencji Ratownictwa Medycznego były: Akademia Techniczno-Humanistyczną, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pełny program konferencji w Szczyrku dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ratownictwa Medycznego:

http://www.rm.wnz.cm.uj.edu.pl/documents/32291155/41338785/Program+I+Konferencji+Ratownictwa+Medycznego/5a527df5-178e-4a67-a771-95e759d1071f

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: jolanta.futrzyk@uj.edu.pl