II Konferencja Ratownictwa Medycznego - podsumowanie

2-3 czerwca w Auditorium Maximum w Krakowie odbyła się II Konferencja Ratownictwa Medycznego. W wydarzeniu organizowanym przez Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wzięło udział blisko 600 ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w systemach Ratownictwa Medycznego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W trakcie obrad w swoich wystąpieniach, prelegenci nawiązywali do aktualnych wytycznych uwzględniających specyfikę postępowania w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. Poruszali również aspekty dotyczące organizacji systemu ratownictwa medycznego w Europie.

Druga edycja konferencji stała się największym wydarzeniem w kraju poruszającym tematykę ratownictwa medycznego. Tematyka pierwszego dnia konferencji dotyczyła aktualnych wytycznych postępowania w fazie przedszpitalnej i wczesnoszpitalnej. Omówiono zarówno szczególne przyczyny i okoliczności udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego jak i wytyczne dotyczące rutynowych interwencji. Nie zabrakło też wystąpień zagranicznych prelegentów którzy podzielili się z uczestnikami wnioskami jakie płyną z dotychczasowych doświadczeń w organizacji systemów ratownictwa medycznego w Europie.

Tematyka drugiego dnia konferencji wybiegała w przyszłość chodź nie zabrakło w nim wystąpień zawierających bieżącą analizę systemu ratownictwa. Prezentowane referaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników konferencji. Podkreślali oni wysoki poziom naukowy jak również praktyczny wymiar uwzględniający specyfikę działania ratownictwa medycznego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej.

Konferencji towarzyszyły IX Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Brało w nich udział 25 zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: zrm@uj.edu.pl