Kursy projektu ZintegrUJ dla studentów Ratownictwa Medycznego

Kursy projektu ZintegrUJ dla studentów Ratownictwa Medycznego

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum projektu ZintegrUJ, studenci Ratownictwa Medycznego mają możliwość odbycia kursów certyfikowanych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W gronie szkoleń adresowanych do przyszłych ratowników medycznych są między innymi kursy: ALS - Advanced Life Support, EPLS - European Pediatric Life Support oraz ITLS - International Trauma Life Support. Dodatkowo w nadchodzącym roku oferta szkoleń dla naszych studentów zostanie uzupełniona między innymi o możliwość realizacji kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  1. zapewnieniu najwyższej jakości nauczania,
  2. wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej,
  3. osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

 Celem projektu ZintegrUJ jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie:

  1. tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia;
  2. wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry;
  3. tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
  4. wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ;
  5. rozwoju narzędzi informatycznych.

 Zapraszamy studentów do udziału w kursach finansowanych ze środków Unijnych.

Kontakt

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel.: 012 423 41 15
tel.: 012 634 33 97 w. 10
e-mail: zrm@uj.edu.pl